Lidmaatschap NVDFE: welkom

Tandartsen en tandartsspecialisten met een erkende opleiding in het toepassen van injectables voor cosmetische doeleinden, zijn bevoegd en bekwaam om injectables in hun praktijk toe te passen. De NVDFE nodigt u van harte uit om lid te worden van de vereniging.

Tandartsen en tandartsspecialisten die de nascholing nog niet hebben gevolgd, en die de doelen van de NVDFE ondersteunen, heten we ook graag welkom in de vereniging!

De kosten van lidmaatschap van de NVDFE bedragen € 225,- per jaar.

  • ten gunste van: Ned. Ver. voor Dent Fac. Esthetiek
  • rekening NL33 FVLB 0226 18 2665 (Van Lanschot Bankiers)
  • onder vermelding van “Lidmaatschap NVDFE”.

U kunt u aanmelden met het volgende digitale formulier:

Na verwerking van uw aanmeldingsformulier ontvangt u een factuur. U kunt het bedrag nu overmaken of na ontvangst van de factuur. 

Lidmaatschap van de ANT

Het bestuur van de NVDFE werkt nauw samen met de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). De ANT is de algemene vereniging van tandartsen die de Richtlijn Injectables heeft laten goedkeuren door de leden.

Leden van de NVDFE wordt daarom aangeraden om ook lid te worden van de ANT.