Opleiding

Tandartsen en tandartsspecialisten die injectables toepassen voor esthetische doeleinden hebben na hun basisopleiding een erkende vervolg opleiding afgerond.

Academische studie en ervaring. Tandartsen hebben tijdens hun academische studie al uitgebreid de anatomie van het hoofd / hals gebied bestudeerd in theorie en praktijk. En esthetiek van het aangezicht is het dagelijks werkterrein van tandarts en tandartsspecialist Daarbij is fijne motoriek een eerste eis voor  het succes van de behandelaar. Lees verder …

Expert in injectie technieken. Tandartsen zijn experts in injectie technieken, doordat zij gemiddeld 3000 injecties per jaar toepassen. Hierbij gebruiken zij dezelfde 30G tot 27G injectie naalden die ook gebruikt worden voor het toedienen van fillers en botox. Ook passen tandartsen en tandartsspecialisten standaard al botox toe bij de behandeling van bruxisme en “gummy smile”.

Eisen injectables opleiding voor tandartsen

De Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek (NVDFE) stelt speciale opleiding eisen aan tandartsen en tandartsspecialisten, die injectables toepassen voor esthetische doeleinden. Deze eisen zijn vastgelegd in de “Richtlijn Injectables voor Tandartsen en Tandartsspecialisten.

De opleidingseisen zijn specifiek voor tandartsen om drie redenen:

 1. Vooropleiding. Tandartsen hebben zich tijdens hun academische vooropleiding gespecialiseerd in het hoofd / hals gebied
 2. Ervaring. Tandartsen en tandartsspecialisten hebben intensieve ervaring met injecties in het hoofd / hals gebied (3000 x per jaar)
 3. Specialisatie. Tandartsen en tandartsspecialisten beperken zich bij hun esthetische handelingen meestal tot het endo faciale gebied

Overleg overheid. De eisen die de NVDFE stelt aan de opleiding, en de verschillen met cosmetisch artsen, zijn belangrijke onderwerpen in het overleg van het bestuur met de overheid. De Minister van VWS heeft het voornemen om de opleidingseisen van cosmetisch artsen te hanteren als norm voor het toezicht door de inspectie (IGZ). De NVDFE streeft naar specifiek normen voor tandartsen en tandartsspecialisten.

Verschil  cosmetische artsen en tandartsen. Onze opleiding eisen van cosmetisch artsen voor het toepassen van injectables voor cosmetische doeleinden zijn aanvullend op de opleiding eisen van tandartsen, omdat:

 • Beperkte vooropleiding artsen. Voor (basis)artsen was het hoofd / hals gebied slechts een zeer beperkt deel van de vooropleiding
 • Beperkte ervaring artsen. (Basis)artsen delegeren in hun praktijk de injecties meestal aan assistentes of verpleegsters
 • Meer indicaties op het gehele lichaam. Cosmetisch artsen richten zich ook op huidaandoeningen (zoals acne) op het gehele lichaam
 • Meer verschillende apparaten. Cosmetisch artsen maken ook gebruik  van licht- en laser apparatuur.
 • Steriliteit. Ook moet de opleiding van (basis)artsen extra aandacht geven aan hygiëne en protocollen, omdat cosmetisch artsen hun werk vaak uitoefenen in schoonheidssalons, waar geen steriliteitseisen bestaan, die vergelijkbaar zijn met de hoge eisen die de inspectie IGZ stelt aan tandartspraktijken.

Inhoud opleiding injectables (fillers en botox)

De injectables opleiding van tandartsen en tandartsspecialisten besteedt uitgebreid aandacht aan: anatomie, injectie technieken fillers en botox, merken en ingrediënten, dosering, steriliteit, hygiëne en protocollen, bijwerkingen en complicaties, risico’s, dossiervorming, patiëntenzorg.

De NVDFE beveelt de volgende opleiding aan voor tandartsen en tandartsspecialisten die injectables gaan toepassen voor esthetische doeleinden. De opleiding bestaat uit 10 modules:

A.  OPLEIDING FILLERS

Module 1:  Theorie fillers (hyaluronzuur)

 • Pathologie van huidveroudering, collageen, fibroblasten
 • Oorzaken rimpelvorming en verschillende remedies
 • Werking principes van hyaluronzuur en proteoglycanen
 • Cross linking, bio compatibiliteit en vreemd lichaam reacties
 • Bio film, bacteriën, weefsel reacties
 • Productkennis hyaluronzuur, diverse commerciële varianten

Module 2:  Theorie injectie technieken en esthetische indicaties voor fillers

 • Injectie technieken van fillers
 • Dosering: uitgangspunten en praktische aanbevelingen
 • Indicaties fillers en aanbevolen behandelingen
 • Tandheelkundige anesthesie technieken, gebruik van verdoving crèmes
 • Literatuur en wetenschappelijke artikelen

Module 3:  Praktijkervaring fillers

 • Live demonstratie filler technieken (met enkele modellen)
 • Behandelen cliënten met verschillende indicaties en technieken
 • Begeleiding en evaluatie door gecertificeerd docent

Module 4:  Theorie complicaties en calamiteiten fillers

 • Mogelijke complicaties met fillers en remedies
 • Mogelijke calamiteiten met fillers en acties
 • Gebruik epi-pen en hyadason bij noodgevallen (zoals allergische reacties)

B.  OPLEIDING BOTULINE TOXINE

Module 5:  Theorie botuline toxine

 • Werking principes van botuline toxine (botox)
 • Productkennis botuline toxine, diverse commerciële varianten
 • Relevante anatomische kennis hoofd / hals gebied
 • Theorie botuline toxine bij craniomandibulaire dysfuncties (CMD) zoals bruxisme
 • Theorie botuline toxine bij musculus masseter hypertrofie
 • Theorie botuline toxine bij gummy smile versus orthodontie en Le Fort I osteotomie

Module 6:  Theorie injectietechnieken en esthetische indicaties voor botuline toxine

 • Injectie technieken van fillers
 • Dosering: uitgangspunten en praktische aanbevelingen
 • Esthetische indicaties botuline toxine en aanbevolen behandelingen
 • Literatuur en wetenschappelijke artikelen

Module 7:  Praktijkervaring botuline toxine

 • Live demonstratie botuline toxine technieken (met enkele modellen)
 • Behandelen cliënten met verschillende indicaties en technieken
 • Begeleiding en evaluatie door gecertificeerd docent

Module 8:  Theorie complicaties en calamiteiten botuline toxine

 • Mogelijke complicaties met botuline toxine en remedies
 • Mogelijke calamiteiten met botuline toxine en acties

C.  OPLEIDING PRAKTIJK MANAGEMENT INJECTABLES

Module 9:  Intake en dossiervorming

 • Intake, indicatiestelling, contra-indicaties en expectation management
 • Informatie voor cliënten
 • Dossiervorming: cliënt status, informed consent, anamnese, foto’s

Module 10:  Kwaliteitsborging

 • Hygiëne normen IGZ
 • Specifieke eisen IGZ aan praktijkvoering met injectables
 • Waarborgen van cliëntveiligheid
 • Wetgeving injectables
 • Marketing van injectables voor esthetische doeleinden
 • Wettelijke aansprakelijkheid verzekering
 • Lidmaatschap De Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek (NVDFE)
 • Examen (van theoretische kennis)
 • Afgeven van vaardigheidsbewijs

Bijscholing cursus voor artsen

De NVDFE ontwikkelt een aanvullende cursus voor (basis)artsen om op het kennis- en vaardighedenniveau van de tandarts te komen. Na deze cursus kan de (basis)arts meedoen met de cursus zoals hierboven beschreven.

 • Injectie technieken in de 30G tot 27G naalden range.
 • Tandheelkundige anesthesie technieken.
 • De uitwerking van osteotomien op het aangezicht: Le Fort I, II, of III, BSSO, Kin plastiek en klasse III set back van de onderkaak.
 • Invloeden van tandheelkundige vervangingen o.a. gebitsprotheses, orthodontie.
 • Theoretisch anatomisch deel; vascularisatie, innervatie, musculatuur, vetcompartimenten
 • Praktisch anatomisch deel; het onder supervisie anatomisch ontleden van hoofden van humane kadavers.

Geaccrediteerd opleidingsinstituut

De hierboven beschreven opleiding wordt bij voorkeur gegeven door een geaccrediteerd opleiding instituut in Nederland. Op dit moment voldoet de geaccrediteerde cursus “Esthetiek rondom de Mond” van het het post academisch opleiding centrum Implacademy te Garderen aan de eisen van de NVDFE. Klik hier voor informatie over de opleiding. Telefoon: 0577 – 461 981.

Wat is accreditatie door het Q-Keurmerk?

Door NVT en KNMT. Het Q-Keurmerk is in 1999 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT)  en door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Het Q-Keurmerk is ondergebracht bij een onafhankelijke stichting QuAT. De Stichting QuAT gebruikt een evaluatie systeem, om de kwaliteit van bij- en nascholing in de tandheelkunde te monitoren.

Onder toezicht van TNO. Het evaluatiesysteem van het Q-Keurmerk is in nauwe samenwerking met TNO Preventie en Gezondheidszorg ontwikkeld. TNO is ook een kritische toezichthouder, die regelmatig het systeem en de criteria van de Stichting QuAT beoordeelt. Hierbij wordt het INK management model toegepast. De beoordeling van het Q-Keurmerk is: zeer positief.

De accreditatie procedure. De accreditatie procedure van een cursus bestaat uit drie delen: een audit, een visitatie en een evaluatie.

 • De audit wordt uitgevoerd door twee geschoolde auditoren. Deze papieren toetsing vindt plaats vóór aanvang van de cursus. Bij de audit wordt gekeken naar het programma en de inhoud van de cursus. Deze moeten voldoen aan de hiervoor – in overleg met TNO – opgestelde criteria. De cursusaanbieder ontvangt het audit rapport met oordeel.
 • Visitatie: de cursus wordt ter plekke beoordeeld door meerdere personen. De cursusaanbieder ontvangt het betreffende rapport.
 • Evaluatie door deelnemers. De evaluatie wordt uitgevoerd door deelnemers aan de cursus via ITS Evaluatieservice. Rapportage van de evaluatie wordt afgegeven aan de cursusaanbieder en wordt vergoed door Stichting QuAT.